ClosePrevNext

Instagram FR/GE & US/UK – Kampanjer för Instagram

Under 2019 producerade vi två kampanjer för Instagram. På våren gjorde vi 36 videor på två språk och två format med totalt 144 leveranser för Instagram Frankrike & Tyskland. Inspelningen i Berlin översågs av vår post-ansvarige och allt material sattes ihop av vårt team i Stockholm. Den andra kampanjen var 36 videoklipp i två format med totalt 72 leveransfiler för Instagram USA och Storbritannien.

Alla filmer har anpassats för både Instagram samt Instagram Stories.

  • 2D Modellering
  • Motion Graphics
  • Redigering
  • Grade
  • Ljud översyn
  • Post-produktion

Länkar till FR/TY filmer: The Mop (FR) – Snacks (FR) – Throwback (GE)

Länkar till US/UK filmer: Art – Shoe paper – Food stuck

Fanny & Alexander Pocket is your go-to partner for instant content solutions across all platforms.

We specialize in smarter productions that offer great value. With us, you can expect high-speed, well-executed content that captures attention. Whether it's film productions, stills, or animations, we've got you covered.
Our streamlined approach ensures simplicity and greatness in every project we undertake.