ClosePrevNext

Göteborg Filmfestival – 50/50 Vision

Internationell lanseringsfilm för Göteborg Film Festivals tema 2020. Genom att skapa en ironisk Tv-shop reklam med målet att sälja 1D-glasögon för ”smalare syn”, siktade vi på att skapa medvetenhet om att festivalen är den första i världen som har lika representation av manliga och kvinnliga regissörer.

  • Manusutveckling
  • Förproduktion
  • Inspelad i studio, Stockholm
  • Post-produktion

Länk till film: 50/50 Vision

Regi av Lisa Forslund.

I samarbete med Stendahls.

Fanny & Alexander Pocket is your go-to partner for instant content solutions across all platforms.

We specialize in smarter productions that offer great value. With us, you can expect high-speed, well-executed content that captures attention. Whether it's film productions, stills, or animations, we've got you covered.
Our streamlined approach ensures simplicity and greatness in every project we undertake.